Maria Merten - do strony głównej

   Dylemat tłumacza 2/6

  No wspaniale! Cartoon:         No wspaniale!
No wspaniale!

  ©

  D

do tyłu do strony niemieckiej do strony rosyjskiej do przodu
  Home | do tyłu | do przodu | Niemiecko | Rosyjskie

  © Prawa autorskie Maria Merten, Bremen 2003-2007
  Biuro tłumaczeń język niemiecki, polski, rosyjski i inne języki wschodnioeuropejskie